Certifications
Certifications

Sertifioinnit standardien DIN EN ISO 9001-, 14001- ja 50001 mukaisesti

Certifications
Certifications

Saksan hallintajärjestelmän sertifiointiyhtiö (DSMZ) on suorittanut sertifioinnit konsernin toimintayksiköiden kanssa kaikissa Saksan toimipaikoissa.

Laadunhallintajärjestelmä ISO 9001 sekä ensimmäistä kertaa ISO 50001:n mukainen energianhallintajärjestelmä ja ISO 14001:n mukainen ympäristönhallintajärjestelmä sertifioitiin yhdessä ja samassa auditoinnissa. Auditoijat pystyivät varmistamaan kaikkien laitosten läpäisseen tarkastuksen onnistuneesti.

Ympäristö ja energianhallinta

Gustav Hensel GmbH & Co. KG on edistyksellinen, dynaaminen ja tulevaisuuteen suuntautuva yritys, jonka tavoitteena on tarjota korkealaatuisia tuotteita lyhyellä toimitusajalla asiakkaitamme tyydyttävällä tavalla, ja siten säästää resursseja huomattavasti ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittaen.

Ympäristönsuojelu on tärkeä osa yhtiömme toimintaa ja perusta vankoille liiketoiminnan käytännöillemme. Siksi lainsäädännön ja vaatimusten noudattaminen on Henselille luonnollista. Lisäksi pyrimme jatkuvasti parantamaan ympäristönsuojelun tasoa.
Sitoudumme tiukasti arvioimaan toimintamme mahdollisia ympäristövaikutuksia, kuten jätevettä, melua, jätettä, päästöjä ja energiaa, sekä arvioimaan ja välttämään tai minimoimaan niitä teknisten ja taloudellisten rajoitteiden mukaisesti.
Siksi osallistumme merkittävissä määrin ympäristönsuojeluun käyttämällä resursseja säästeliäästi konsernin yksiköissä kaikilla toimipaikoilla Saksassa.

This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies. Privacy Information