Configurators and Apps

Konfiguratori i aplikacije

ENYGUIDE - 3D konfigurator za Mi- i ENYSTAR razvodne table.

Intuitivina 3D alatka za planiranje ENYGUIDE pruža podršku elektroinženjerima prilikom planiranja, projektnog planiranja i naručivanja razvodnih tabli HENSEL ENYSTAR i Mi.

Profesionalna pomoć u planiranju iscrtava razvodnu tablu kao preciznu 3-dimenzionalnu sliku za krajnje klijente i/ili korisnike ili kao 2-dimenzionalni nacrt za sklapanje. Korisnik može da napravi razliku između različitih nivoa opreme, poklopaca i vrata. 


Najjednostavniji način preuzimanja ENYGUIDE kao alata za planiranje – onlajn na stranici:

ENYEXPERT – više znanja u Vašim rukama

ENYEXPERT

Pored korisnih informacija, HENSEL aplikacija nudi jednostavne i praktične alatke kako bi Vam olakšala svakodnevni rad

  • Slajd sa podacima / disk sa podacima
    Određivanje preseka i dužine provodnika

Na raspolaganju besplatno za Android i iOS.

Kolačiće koristimo

Koristimo kolačiće i spoljne komponente da bismo na optimalan način dizajnirali našu veb-lokaciju za vas i da bismo je neprestano poboljšavali. Možete odabrati koje usluge želite da omogućite. Više informacija možete pronaći u našojpolitici privatnosti