The new Hensel box

ENYCASE
ENYCASE

Den nya generationen

Vi har lyft originalet till nästa steg, var har tagit upp impulser från det praktiska arbetet och byggt in dem i den nya kopplingsdosan i form av nya funktioner. Det är förkroppsligandet av vår kärnkompetens, som fungerar bäst i krävande miljöer, under svåra förhållanden inom industri och annan yrkesmässig användning.

Serien med högklassiga kopplingsdosor i de modernaste materialen tillverkas med innovativa produktionsmetoder. Våra produkter övertygar sedan generationer. Det är vår ambition att vidareutveckla vårt original och att optimera det för dig.

DK-kopplingsdosor

ENYCASE
ENYCASE

för skyddad installation

elastiska membran eller metriska utrytningsöppningar

ENYCASE
ENYCASE

väderbeständig, 
för oskyddad installation utomhus

metriska utbrytningsöppningar

ENYCASE
ENYCASE

nedsänkning upp till 20 meter, 168 timmar för gelfyllning, „vattentät“

metriska utbrytningsöppningar

ENYCASE
ENYCASE

E30/E60/E90 - Brandklassade med funktionssäkerhet

PH120 - Upprätthållande av isolering

This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies. Privacy Information