Colofon

Verantwoordelijk voor de inhoud:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
57368 Lennestadt, Duitsland
Telefoon: +49 2723 609-0
Fax: +49 2723 60052
nfhnsl-lctrcd

Het bedrijf is een commanditaire vennootschap, Amtsgericht Siegen HRA 6873.
De persoonlijk aansprakelijke partner is Hensel Verwaltungs-GmbH, Amtsgericht Siegen HRB 6140.
Directie: P. C. Hensel (voorzitter), F. Dubberke, M. Lehr
Btw-nummer: DE 126183638

Auteursrechten en andere bijzondere beschermingsrechten

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Een kopie van de informatie op de internetpagina's mag worden opgeslagen op één enkele computer voor niet-commercieel en persoonlijk intern gebruik. Illustraties, teksten, logo's, afbeeldingen, etc. mogen enkel worden gedownload, gereproduceerd, gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, verzonden, overgedragen of in welke andere vorm dan ook worden gebruikt, nadat schriftelijke toestemming door Gustav Hensel GmbH & Co. KG is verleend. Vermelde product- en bedrijfsnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of merken zijn. Onbevoegd gebruik kan leiden tot vorderingen tot schadevergoeding en rechterlijke verbodsmaatregelen.

Uitgesloten zijn teksten en afbeeldingen uit de rubriek 'Pers', die ter informatie worden aangeboden voor de redactionele berichtgeving.

Aansprakelijkheid

Gustav Hensel GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor schade, in het bijzonder niet voor directe of indirecte gevolgschade, gegevensverlies, winstderving, systeemfalen of productieverlies die het gevolg zijn van het gebruik van deze website of het downloaden van gegevens. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet als de schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de website of het downloaden van gegevens te wijten is aan opzet of grove nalatigheid. De rechtsverhouding die door het gebruik van de website tussen u en Gustav Hensel GmbH & Co. KG tot stand komt, is onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Voor juridische geschillen met geregistreerde handelaren die voortvloeien uit het gebruik van deze website is de plaats van jurisdictie de vestiging van Gustav Hensel GmbH & Co. KG Lennestadt (Duitsland).

We maken gebruik van cookies

Om onze website optimaal voor u te ontwerpen en continu te verbeteren, maken wij gebruik van cookies en externe componenten. U kunt kiezen welke diensten u wilt toestaan. Verdere informatie is beschikbaar in ons privacybeleid