Impressum

Realisatie:

Scholl Communications AG
SCHOLL COMMUNICATIONS AG, Kehl


Content-Management-System:

Weblication Content-Management-System


Inhoud

Verantwoordelijk voor de inhoud:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
D-57368 Lennestadt
Telefon: +49 (0) 2723/609-0
Telefax: +49 (0) 2723/60052
info@hensel-electric.de

De firma is een commanditaire vennootschap, kantongerecht Siegen HRA 6873.
Persoonlijk verantwoordelijke vennoot is Hensel Verwaltungs-GmbH, kantongerecht Siegen HRB 6140.
Bedrijfsleiding: P. C. Hensel (voorzitter), F. Dubberke
BTW-nummer: DE 126183638

Aan de informatie en mededelingen op deze internetpagina’s kunnen geen rechten worden ontleend. Gustav Hensel GmbH & Co. KG staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de inhoud. Er wordt geen garantie geboden en geen toezegging gedaan over producteigenschappen. Aan de inhoud van de internetpagina’s kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten in de inhoud worden, zodra deze bekend worden, onmiddellijk gecorrigeerd. De inhoud van de internetpagina’s kan door vertraagde actualisering niet permanent actueel zijn. Vraag ons daarom naar de stand, technische details en leverbaarheid van de producten en diensten. Links naar andere internetsites worden niet voortdurend gecontroleerd. Daarom dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar links worden gegeven.


Downloaden van gegevens en software

Gustav Hensel GmbH & Co. KG staat niet in voor de correctheid van gegevens en software die van de internetsites kunnen worden gedownload. De software wordt door Gustav Hensel GmbH & Co. KG gecontroleerd op virussen. Niettemin raden wij aan om gegevens en software na het downloaden altijd met de nieuwste antivirussoftware op virussen te controleren.


Auteursrechten en andere beschermde rechten

De inhoud van deze internetpagina’s is auteursrechtelijk beschermd. Voor niet-commercieel en persoonlijk, intern gebruik mag op één computer een kopie van de informatie van de internetpagina’s worden opgeslagen. Grafische voorstellingen, logo’s, afbeeldingen, enz. mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van Gustav Hensel GmbH & Co. KG worden gedownload, vermenigvuldigd, gekopieerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verstuurd, overgebracht of in andere vorm worden gebruikt. De genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of merken zijn. Ongeoorloofd gebruik kan leiden tot schadeclaims en verbodsvorderingen.


Bescherming van persoonlijke gegevens en privacy

Het is niet mogelijk om de garantie te geven dat informatie of persoonlijke gegevens die aan ons worden verzonden, tijdens de verzending niet door derden worden “afgeluisterd”.


Aansprakelijkheid

Gustav Hensel GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor schade, in het bijzonder niet voor directe of indirecte gevolgschade, gegevensverlies, winstderving, systeem- of productiestoringen die het gevolg zijn van het gebruik van deze internetpagina’s of het downloaden van gegevens. Deze afwijzing van aansprakelijkheid geldt niet wanneer bij ontstane schade door het gebruik van de internetpagina’s of het downloaden van gegevens sprake is van opzet of ernstige nalatigheid. Op de door het gebruik van de internetpagina’s ontstane juridische relatie tussen u en Gustav Hensel GmbH & Co. KG is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Bij rechtsgeschillen met bij het handelsregister ingeschreven zakenlieden die het gevolg zijn van het gebruik van deze internetpagina’s, is de bevoegde rechtbank de zetel van Gustav Hensel GmbH & Co. KG in Lennestadt.


Toelichtingen over gegevensbescherming

Normaal gesproken kunt u alle internetpagina’s van Gustav Hensel GmbH & Co. KG openen zonder persoonlijke informatie te hoeven geven. Wanneer u bij wijze van uitzondering toch uw naam, adres of andere persoonlijke gegevens moet opgeven, wordt u hier van tevoren op gewezen. Uw persoonsgebonden gebruikersinformatie wordt gebruikt om de service van Gustav Hensel GmbH & Co. KG voor u zo prettig mogelijk te maken en te verbeteren.
Wanneer u besluit om Gustav Hensel GmbH & Co. KG persoonlijke gegevens ter beschikking te stellen, zodat bijvoorbeeld correspondentie kan worden afgehandeld of een bestelling kan worden uitgevoerd, wordt met deze gegevens zorgvuldig omgegaan conform de strenge regels van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz; BDSG).
Wanneer internetpagina’s worden geopend, ontvangt Gustav Hensel GmbH & Co. KG gebruikersinformatie, die voor beveiligingsdoeleinden wordt opgeslagen en die eventueel identificatie mogelijk maakt (bijvoorbeeld IP-adressen, datum, tijd en bekeken pagina’s). Deze gegevens worden door Gustav Hensel GmbH & Co. KG geanalyseerd om gebruikersgedrag vast te stellen en statistieken bij te houden. Hierbij worden bij alle handelingen de hoge veiligheidsnormen van de Duitse wet op de gegevensbescherming voor telediensten (Teledienstedatenschutzgesetz; TDDSG) en de Duitse verordening voor de gegevensbescherming in telecommunicatieondernemingen (Datenschutzverordnung für Telekommunikationsunternehmen; TDSV) in acht genomen. Er vindt geen persoonsgebonden gebruik plaats. Het statistische gebruik van geanonimiseerde gegevensreeksen blijft voorbehouden.
Verdere informatie over gegevensbescherming in de Bondsrepubliek Duitsland vindt u hier:
www.bfd.bund.de


Het doorgeven van persoonsgebonden informatie aan derden

Indien in het kader van de verwerking van opdrachtgegevens gegevens aan dienstverleners worden doorgegeven, zijn deze aan de BDSG, andere wettelijke voorschriften en contractueel aan de Privacy Policy van Gustav Hensel GmbH & Co. KG gebonden. Voor zover Gustav Hensel GmbH & Co. KG wettelijk of krachtens een rechterlijk besluit daartoe verplicht is, zal het uw gegevens in de omvang die wordt verlangd doorgeven aan bevoegde instanties.
Gustav Hensel GmbH & Co. KG geeft uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming voor andere doeleinden door.


Veiligheid

Gustav Hensel GmbH & Co. KG slaat uw gegevens op speciaal beveiligde servers in Duitsland op. Alleen de weinige, door Gustav Hensel GmbH & Co. KG gemachtigde personen die zijn belast met het technische, commerciële of redactionele onderhoud van deze servers, hebben toegang tot deze gegevens.


Recht op opzegging

Wanneer u Gustav Hensel GmbH & Co. KG verzoekt om uw persoonsgebonden informatie niet te gebruiken voor het opnemen van contact en/of om deze informatie te wissen, wordt hieraan gevolg gegeven. De opzegging respectievelijk het wissen geldt niet voor gegevens die voor de uitvoering van de opdracht, resp. voor commerciële doeleinden noodzakelijk zijn.
Wij vragen om uw begrip voor het feit dat de persoonlijke service bij opzegging niet meer kan worden aangeboden, aangezien deze berust op het gebruik van klantgegevens.


Gebruik van cookies

Cookies zijn speciale bestanden in ASCII-indeling (cookie.txt) waarin tijdens een onlinesessie tekstinformatie wordt verzameld en die op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen. De internetbrowser van de gebruiker bepaalt waar de cookie bij de gebruiker wordt opgeslagen. Cookies bestaan uit informatie die bij het volgende bezoek aan de website wordt teruggestuurd aan de server. Ze kunnen altijd alleen worden gelezen door de server waarvan ze afkomstig zijn.
Gustav Hensel GmbH & Co. KG gebruikt alleen cookies als dit voor de gebruiksfuncties dringend noodzakelijk is, resp. als de navigatie door de website er eenvoudiger door wordt. Omdat de cookies alleen met de bovengenoemde doeleinden worden gebruikt, wordt de informatie niet aan derden ter beschikking gesteld.
De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Deze functie kan echter op elk moment in de browser worden gedeactiveerd. U kunt uw browser zo instellen dat hij u waarschuwt wanneer er cookies worden verstuurd.


Links naar andere websites

De websites van Gustav Hensel GmbH & Co. KG kunnen links bevatten naar andere websites. Gustav Hensel GmbH & Co. KG heeft geen invloed op de redactionele inhoud van andere websites en kan ook niet controleren of de exploitanten van andere websites de bepalingen voor gegevensbescherming naleven.


Reclame

De websites van Gustav Hensel GmbH & Co. KG bevatten normaal gesproken geen reclame. Is dit toch het geval, dan is de reclame afkomstig van externe adservers. De gegevens die worden verzameld in verband met onlinereclame (AdImpressions, AdKlicks) dienen alleen voor statistische doeleinden en voor het opstellen van rapporten voor reclameklanten. Hierbij worden geen persoonsgebonden gegevens gebruikt.
Bij de weergave van reclame kunnen mogelijk cookies worden gebruikt, zonder dat Gustav Hensel GmbH & Co. KG hier invloed op heeft..

 
 
 

© Gustav Hensel GmbH & Co. KG