Gustav Hensel GmbH & Co. KG, Lennestadt
Gustav Hensel GmbH & Co. KG, Lennestadt

Om oss

Företaget HENSEL

Made in Germany
Made in Germany

Gustav Hensel GmbH & Co. KG är ett ledande företag med fokus på tillverkning av innovativa elektriska installationer och kraftdistributionssystem för anläggningsutrustning i byggnader. Hensel grundandes år 1931 och leder idag en koncern med verksamhet världen över med cirka 900 anställda varav 600 medarbetare i Tyskland.

Utöver moderföretaget i Lennestadt, Tyskland, borgar dotterbolag och representanter på viktiga utländska marknader för en kontinuerligt stark internationell närvaro.

Elektrotekniska produkter av högsta kvalitet och tillförlitlighet

Electrotechnical products of highest quality and reliability
Electrotechnical products of highest quality and reliability

På platser där dammiga och fuktiga miljöförhållanden ställer höga krav på den elektriska installationen, krävs produkter av högsta kvalitet som uppfyller standarder för en pålitlig och säker distribution av elektrisk energi inom lågspänningssektorn.

Alla Hensels tillverkningsanläggningar är certifierade och uppfyller kraven i DIN EN ISO 9001-2015.

  • Intern kvalitetshantering
  • Avancerade testmetoder
This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies. Privacy Information