Certifications
Certifications

Certifiering i enlighet med DIN EN ISO 9001, 14001 och 50001

Certifications
Certifications

Det tyska certifieringsföretaget för förvaltningssystem (DMSZ) har utfört certifieringarna med koncernens driftsenheter på alla platser i Tyskland. 

Både kvalitetshanteringssystemet ISO 9001 och för första gången energiförvaltningssystemet enligt ISO 50001 och miljöförvaltningssystemet enligt ISO 14001 certifierades vid ett enda tillfälle. Revisorerna kunde verifiera alla anläggningar i en framgångsrik undersökning.

Miljö och energiförvaltning

Gustav Hensel GmbH & Co. KG är ett progressivt, dynamiskt och framsynt företag inriktat på att framställa högkvalitativa produkter med kort leveranstid för nöjda kunder. Vårt mål är att vara ekonomiska med våra resurser och påverka miljön så lite som möjligt.

På vårt företag är miljöskyddet en viktig del och grunden för en sund företagspolicy. Det är därför naturligt för Hensel att följa alla lagar och regler. Dessutom strävar vi hela tiden efter att minska vår miljöpåverkan.
Vi ser det som vår skyldighet att utvärdera de eventuella konsekvenserna av vår verksamhet på miljön som t.ex. avloppsvatten, buller, avfall, utsläpp och energi, att utvärdera och undvika eller förminska effekterna inom ramen för de tekniska och ekonomiska begränsningarna som råder.
På så sätt bidrar vi avsevärt till miljöskyddet genom att använda resurser sparsamt. koncernens driftsenheter på alla platser i Tyskland.

This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies. Privacy Information