Configurators and Apps
Configurators and Apps

Konfiguratorer och appar

ENYGUIDE - 3D-konfiguratorn till Mi- och ENYSTAR-fördelningscentral

Det intuitiva 3D-planeringsverktyget ENYGUIDE stöder el-ingenjörer vid planering, projektering och beställning av fördelningscentral HENSEL ENYSTAR och Mi.

Den professionella planeringshjälpen skissar fördelningscentral som en exakt 3D-bild eller slutkunder och/eller användaren eller som en 2D-ritning för montören. Användaren kan välja mellan olika nivåer av utrustning, skydd och dörrar.

ENYEXPERT - Med mer kunskap till hands

ENYEXPERT
ENYEXPERT

Alltid uppdaterad på språng. Utöver praktisk information erbjuder HENSEL-appen enkla och praktiska verktyg för en enklare vardag

  • Databild / dataskiva
    Bestämning av tvärsnitt och längd på ledaren

Finns gratis till Android och iOS.

This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies. Privacy Information