Tietosuoja

Kiitos yritystämme ja internetsivustoamme kohtaan osoittamastasi mielenkiinnosta. Tietosuoja ja etenkin sivustomme käyttäjän tietojen suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Seuraavassa kerromme siitä, miten keräämme ja käytämme henkilötietoja.

1. Henkilötietojen kerääminen

Henkilötiedot ovat tietoja, joiden avulla henkilö on tunnistettavissa; siis tietoja, jotka voidaan yhdistää tiettyyn henkilöön. Tällaisia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Henkilötiedoiksi katsotaan myös tiedot henkilön mieltymyksistä, harrastuksista, jäsenyyksistä ja vierailuista internetsivustoilla.

Käyttäjä voi pääsääntöisesti ladata kaikki Gustav Hensel GmbH & Co. KG:n internetsivut antamatta tietoja itsestään. Jos käyttäjän nimeä, osoitetta tai muita henkilötietoja joissakin yksittäistapauksissa kysytään, ilmoitetaan tästä etukäteen. Henkilötietoja käytetään, jotta Gustav Hensel GmbH & Co. KG:n palveluista voidaan tehdä mahdollisimman hyvin toimivia ja jotta niitä voidaan edelleen kehittää.

Jos käyttäjä päättää luovuttaa henkilötietojaan Gustav Hensel GmbH & Co. KG:lle internetin kautta, jotta esimerkiksi yhteydenpitoa tai tilauksia voidaan hoitaa, käsitellään näitä tietoja huolellisesti yleisen tietosuoja-asetuksen tiukkojen määräysten sekä Saksan liittovaltion uuden tietosuojalain (Bundesdatenschutzgesetz neu - BDSG-neu) mukaisesti.

Kun internetsivu avataan, saa Gustav Hensel GmbH & Co. KG käyttäjätiedot, jotka tallennetaan turvallisuussyistä ja joiden avulla tunnistaminen on mahdollista (esimeriksi IP-osoite, päivämäärä, kellonaika ja tarkastellut sivut). Gustav Hensel GmbH & Co. KG analysoi näitä tietoja saadakseen tietoa käyttäjien selainkäyttäytymisestä ja voidakseen laatia tilastoja. Tietojen analysoinnin kaikissa vaiheissa noudatetaan telepalveluita koskevan tietosuojalain (Teledienstedatenschutzgesetz - TDDSG) sekä televiestintäyhtiöitä koskevan tietosuoja-asetuksen (Datenschutzverordnung für Telekommunikationsunternehmen - TDSV) määräyksiä. Tietoja ei yhdistetä henkilöön. Pidätämme oikeuden analysoida anonymisoituja tietoja tilastollisesti.

2. Oikeus saada tietoa ja yhteystiedot

Käyttäjällä on oikeus saada maksutta tietoonsa, mitä tietoja hänestä on tallennettu, sekä oikeus tarvittaessa oikaista, sulkea tai poistaa nämä tiedot. Tiedonsaantipyynnöt osoitetaan seuraavaan osoitteeseen:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
D-57368 Lennestadt
Germany
Telephone: +49 (0) 2723/609-0
Fax: +49 (0) 2723/60052
E-Mail: dtnschtzhnsl-lctrcd

Käyttäjä voi kieltää Gustav Hensel GmbH & Co. KG:lta henkilötietojensa käyttämisen jatkossa yhteyden ottamiseen ja/tai pyytää poistamaan tiedot. Tällöin Gustav Hensel GmbH & Co. KG toimii käyttäjän pyynnön mukaisesti. Pyyntö tietojen käytön lopettamisesta tai tietojen poistamisesta ei vaikuta tietoihin, jotka ovat tilausten käsittelyn tai liiketoiminnan vuoksi välttämättömiä.

Pyydämme huomioimaan, että tietojen käytön vastustaminen estää henkilökohtaisen palvelun, joka perustuu asiakastietojen hyödyntämiseen.

3. Evästeet

Gustav Hensel GmbH & Co. KG käyttää evästeitä. Evästeet ovat tietoja, jotka seuraavalla verkkovierailulla lähetetään takaisin palvelimelle. Ne on kulloinkin mahdollista lukea vain palvelimelta, joka ne aiemmin toimitti.

Niiden tarkoitus on parantaa internetsivustojen käyttäjäystävällisyytä ja näin palvella käyttäjiä (esim. kirjautumistietojen tallentaminen). Toisaalta niiden tarkoitus on luoda tilastotietoja internetsivustojen käytöstä ja analysoida näitä tietoja palveluiden parantamiseksi. Käyttäjä pystyy vaikuttamaan evästeiden käyttöön. Useimmissa selaimissa asetukset ovat sellaiset, että ne hyväksyvät evästeet automaattisesti. Tämän toiminnon voi kuitenkin milloin tahansa poistaa käytöstä selaimessa. Käyttäjä voi asettaa selaimen ilmoittamaan evästeiden lähettämisestä.

Välttämättömät evästeet
Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivuston toiminnalle, eikä niiden valintaa voi siksi poistaa.
WSESSIONID
Storage durationIstunto
Välttämätön vakioeväste PHP-istuntotietojen käyttämiseen.
hideCookieNotice
Storage duration5 vuotta
Tallentaa tietoja, jotta eväste- tai tietosuojakäytänteitä ei näytetä uudelleen jokaisella haulla.
allowLoadExternRessources
Storage duration5 vuotta
Muistaa käyttäjän päätöksen siitä, voidaanko ulkoisia komponentteja ladata automaattisesti.
allowTracking
Storage duration5 vuotta
Muistaa käyttäjän päätöksen siitä, voidaanko vierailijan toimintaa seurata.
Markkinointi-/seurantaevästeet
Näitä evästeitä käytetään markkinointitarkoituksiin ja niillä analysoidaan kävijöiden käyttäytymistä.
_ga
Storage duration2 vuotta
Sisältää satunnaisesti luodun käyttäjä-ID:n. Tämän ID:n avulla Google Analytics tunnistaa palaavat käyttäjät tällä sivustolla, ja yhdistää tiedot aiemmista käynneistä.
_gat
Storage duration1 minuutti
Google Analytics käyttää rajoittamaan pyyntöjen nopeutta./_gat-evästettä käytetään rajoittamaan analytiikkapyyntöjä Google Analytics -palvelimille.
_gid
Storage duration1 päivä
Rekisteröi yksikäsitteisen tunnuksen, jota käytetään tuottamaan tilastotietoja siitä, miten kävijä käyttää verkkosivustoa.
IDE
Storage duration1 vuosi
Google DoubleClick käyttää verkkosivuston käyttäjän rekisteröintiin ja raportointiin jonkin mainostajan mainoksen katselun tai napsautuksen jälkeen, tarkoituksena mitata mainoksen tehokkuutta ja näyttää kohdistettuja mainoksia käyttäjälle.
1P_JAR
Storage duration1 kuukausi
Asetetaan toistettaessa upotettuja YouTube-videoita: Tätä Google -evästettä käytetään mainonnan optimointiin tarjoamaan osuvia mainoksia käyttäjille, parantamaan raportteja kampanjan tehokkuudesta tai estämään käyttäjää näkemästä samoja mainoksia useita kertoja.
ANID
Storage duration1 vuosi
Asetetaan toistettaessa upotettuja YouTube-videoita: Tätä evästettä käytetään mainostukseen google.com:ssa. Tiedot kerätään nimettöminä ja automaattisesti. Kerätyt tiedot sisältävät selaintyypin, viittaus-/hyppysivun, katsotun verkkosivuston sisällön, käyttöjärjestelmän, napsautustiedot analysoitavaksi trendeistä ja optimointipalveluista.
CONSENT
Storage duration20 vuotta
Asetetaan toistettaessa upotettuja YouTube-videoita: Näitä evästeitä tarvitaan YouTube-videoiden katseluun. Ne mahdollistavat Googlelle kerätä käyttäjän tietoja YouTube-videoita varten.
DV
Storage duration5 minuuttia
Asetetaan toistettaessa upotettuja YouTube-videoita: Tätä evästettä käytetään tukemaan Googlen mainostuspalveluja.
NID
Storage duration6 kuukautta
Asetetaan toistettaessa upotettuja YouTube-videoita: Google käyttää näitä evästeitä asiakkaan ensisijaisten asetusten tallentamiseen. Räätälöityä mainontaa sijoitetaan Googlen sivustoille verkkohakujen ja suoritettujen toimintojen perusteella.
OTZ
Storage duration1 kuukautta
Asetetaan toistettaessa upotettuja YouTube-videoita: Tätä evästettä käytetään tukemaan Googlen mainostuspalveluja.
S
Storage durationIstunto
Asetetaan toistettaessa upotettuja YouTube-videoita: istunnon ID.

4. Verkkoanalyysityökalu Google Analytics

Hensel-yhtiön internetsivustoilla hyödynnetään Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua.

Sen avulla on mahdollista kohdentaa useiden laitteiden tiedot, istunnot ja vuorovaikutus samalle keksitylle käyttäjätunnukselle, ja näin voidaan analysoida saman käyttäjän toimintaa eri laitteilla.

Google Analytics käyttää ns. evästeitä – tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle ja jotka mahdollistavat internetin käytön analysoinnin. Evästeen tuottamat tiedot tämän internetsivuston käytöstä välitetään tavallisesti Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne.

Jos IP-osoitteen anonymisointi on käytössä tällä sivustolla, lyhentää Google käyttäjän IP-osoitteen Euroopan unionin sisällä ennen välittämistä. Ainoastaan poikkeustapauksissa voidaan IP-osoite välittää lyhentämättömänä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhentää vasta siellä.

Google Analyticsin avulla käyttäjän selaimelta saatua IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen keräämiin tietoihin. Tämän sivuston operaattorin toimeksiannosta Google käyttää näitä tietoja analysoidakseen sitä, miten käyttäjä käyttää tätä internetsivua ja kootakseen raportteja internetin käytöstä. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on Henselin oikeutetun edun toteuttaminen.

5. IP-tietojen käyttö

Gustav Hensel GmbH CO. KG käyttää tällä verkkosivustolla verkkopalvelua osoitteesta ipdata.co, 182-21 150th Avenue Springfield Gardens, NY 11413 USA, määrittääkseen maantieteellisen sijainnin IP-osoitteen avulla. Geosijaintitiedot, kuten organisaatio, aikavyöhyke, internetpalveluntarjoaja, postinumero, leveys- tai pituusaste, kieli, kaupunki, maa ja alue, voidaan määrittää IP-osoitteesi ja yhteyspisteesi perusteella. Näitä tietoja käytetään sijainnin määrittämiseen vain sitä varten, että verkkosivuston sisältö voidaan mukauttaa sopivalle kielelle ja räätälöidä käyttö kullekin vierailijalle. Tätä palvelua käytetään myös tietoturvauhkien arvioimiseen hyökkääjien ja robottien torjumiseksi. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on oikeutettu etumme optimaalisen verkkosivuston esittämiseen ja sen turvallisuuden varmistamiseen GDPR:n artiklan 6 (1) (f) mukaisesti. Voit poistaa evästeet milloin tahansa. Käytämme vain sellaisia IP-tietoja, joissa IP-osoitteiden anonymisointi on aktivoitu.

ipdata.co -palvelun tietosuojakäytännön löydät osoitteesta https://ipdata.co/assets/pdf/ipdata%20GDPR%20Policy.pdf"

6. Uutiskirje

Käyttäjä voi sivustollamme tilata Hensel-uutiskirjeen. Tässä yhteydessä edellytetään sähköpostiosoitteen ilmoittamista. Muut tiedot auttavat uutiskirjeen optimoimisessa. Käyttäjän tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeen lähettämiseen. Uutiskirjeen tilauksen voi peruuttaa milloin tahansa. Tämän voi tehdä jokaisen uutiskirjeen lopussa annetusta linkistä. Kun linkkiä napsautetaan, poistamme käyttäjän tiedot uutiskirjeen jakelusta, ja käyttäjälle lähetetään tästä sähköpostivahvistus.

7. Yhteydenottolomake ja lomake tiedotusmateriaalin pyytämiseksi

Käyttäjä voi ottaa meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta. Pyydettyjä tietoja käytetään ainoastaan käyttäjän kysymykseen vastaamiseen.

Internetsivustoltamme on myös mahdollista tilata tiedotusmateriaalia. Pyydetyt tiedot saatetaan välittää toimeksiantotietojen käsittelijälle. Valitsemme nämä palveluntarjoajat huolellisesti ja velvoitamme heidät sopimuksella noudattamaan tarvittavia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä.

8. Linkit muille sivustoille ja sosiaaliseen mediaan

Gustav Hensel GmbH & Co. KG:n internetsivustoilla on linkkejä muille sivustoille. Gustav Hensel GmbH & Co. KG ei pysty vaikuttamaan vieraiden sivustojen toimitukselliseen sisältöön eikä siihen, noudattaako näiden sivujen operaattori tietosuojamääräyksiä.

Internetsivustomme sisältää linkkejä sosiaalisiin verkostoihin muttei näiden liitännäisiä. Tällaisia sosiaalisia verkostoja ovat Facebook, Twitter Instagram and YouTube. Käyttäjän tulee näitä palveluita käyttäessään huomioida kyseisten sivustojen tietosuojamääräykset.

9. Tietosuojamääräysten muutokset

Pidätämme oikeuden näiden tietosuojamääräysten muuttamiseen milloin tahansa. Tällä voi olla vaikutusta sivuston käyttöön jatkossa. Kulloinkin voimassa oleva versio on ladattavissa internetsivustolla. Pyydämme käyttäjiä tarkistamaan tietosuojamääräykset säännöllisesti ja hankkimaan tietoa ajankohtaisista määräyksistä.

Versio: 07/2022

This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies. Privacy Information